Historia RONDA

Przez cały rok 2011 z inicjatywy Fundacji Lokalnych Inicjatyw Społecznych FLIS trwały spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu głogowskiego. Celem tych spotkań była integracja środowiska pozarządowego oraz wypracowanie podstaw do utworzenia nieformalnej struktury zrzeszającej organizacje pozarządowe z regionu.

We wrześniu 2011r. zostało powołane do życia partnerstwo pod nazwą: Głogowskie Partnerstwo Organizacji Pozarządowych RONDO, w którego preambule czytamy:

Przyjmując za cel nadrzędny rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy miasta i powiatu głogowskiego oraz mając na względzie wzmocnienie aktywności obywatelskiej mieszkańców, organizacje pozarządowe miasta i powiatu głogowskiego powołują Głogowskie Partnerstwo Organizacji Pozarządowych „Rondo”.

Dnia 22.11.2011 powołano na roczną kadencję Radę Partnerstwa, która złożona z przedstawicieli Partnerstwa – ma reprezentować Członków Partnerstwa we wszelkich kontaktach z organami samorządowymi, państwowymi oraz biznesowymi. W skład pierwszej rady weszli:

  • Urszula Murzyńska Prezes Stowarzyszenie na rzecz Integracji i Usamodzielniania “Dom w Głogowie”
  • Krzysztof Dziechciarz Prezes Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej i Artystycznej “Mayday”
  • D. Anna Lechowska Prezes Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży “SZANSA”

Głogowskie Partnerstwo Organizacji Pozarządowych RONDO jest nieformalną strukturą o charakterze federalizacyjnym zrzeszającym wszystkie chętne organizacje z terenu powiatu głogowskiego. W chwili powołania w skład Partnerstwa wchodziło 13 organizacji. Kolejne zdeklarowały przystąpienie w najbliższym czasie.

Celem Partnerstwa jest szeroko rozumiane działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego trzeciego sektora.

Logotyp - RONDO.glogow.pl

Głogowskie Partnerstwo Organizacji Pozarządowych RONDOW sprawach informacyjnych oraz organizacyjnych dotyczących działalności Głogowskiego Partnerstwa Organizacji Pozarządowych RONDO – prosimy o kontakt z organizacją koordynującą działania:

Fundacja FLIS

Perseusza 13, 67-200 Głogów
Tel/Fax: +48 76 832 18 04
E-mail: flis@flis.org.pl

Pon-Pt: 09.00-19.00
Weekend: Nieczynne

Umów się na spotkanie

X
X