Co to jest RONDO?

Głogowskie Partnerstwo Organizacji Pozarządowych RONDO (Rondo) jest nieformalnym związkiem organizacji pozarządowych. Działa na rzecz organizacji pozarządowych Głogowa i powiatu głogowskiego. Rondo powstało 17 maja 2004 roku w Głogowie z potrzeby stworzenia silnej reprezentacji sektora pozarządowego. Głogowskie Partnerstwo Organizacji Pozarządowych RONDO zrzesza obecnie 28 organizacji pozarządowych.

Podstawowym zadaniem Ronda jest budowanie płaszczyzny współpracy, wymiana informacji i doświadczeń oraz inicjowanie wspólnych działań. Federacja pełni rolę rzecznika interesów organizacji członkowskich, podejmując działania tam, gdzie pojedyncze organizacje są za słabe, gdzie potrzeba silnego głosu wyrażenia wspólnego stanowiska.

Misją RONDA jest działanie na rzecz idei wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez:

 • Reprezentowanie organizacji pozarządowych wobec władz samorządowych i administracji publicznej,
 • Konsolidację środowiska organizacji pozarządowych,
 • Wspieranie rozwoju inicjatyw społecznych i obywatelskich,
 • Wypracowywanie płaszczyzny zasad współpracy organizacji pozarządowych z innymi podmiotami: administracją publiczną, sektorem biznesu, mediami.

Główne cele RONDA:

 • Kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec organizacji pozarządowych.
 • Rzecznictwo interesów organizacji.
 • Wzmacnianie porozumień branżowych i regionalnych.
 • Opiniowanie inicjatyw tworzenia i zmiany prawa dotyczącego sektora pozarządowego.
 • Działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli.
 • Wspieranie działalności organizacji członkowskich.
 • Reprezentowanie organizacji wobec sektora publicznego i innych środowisk.

Usługi/działania RONDA:

 • Wsparcie merytoryczne i techniczne dla organizacji.
 • Szkolenia z zakresu współpracy NGO’s z administracją publiczną oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii.
 • Konsultacje dokumentów i lokalnych aktów prawnych.
 • Prowadzenie biblioteki dla organizacji pozarządowych.
 • Prowadzenie biura interwencji.
 • Działania promujące inicjatywy obywatelskie.

Dla kogo:

RONDO świadczy swoje usługi przede wszystkim dla organizacji członkowskich, ale także dla organizacji zainteresowanych przystąpieniem do Ronda.

Wszystkie organizacje i instytucje zainteresowane współpracą lub organizacje zainteresowane przystąpieniem do Ronda prosimy o kontakt z biurem Fundacji Lokalnych Inicjatyw Społecznych.

Strategia rozwoju Głogowskiego Partnerstwa Organizacji Pozarządowych RONDO na lata 2016-17:

 • w przygotowaniu – opublikujemy wkrótce

Logotyp - RONDO.glogow.pl

Głogowskie Partnerstwo Organizacji Pozarządowych RONDOW sprawach informacyjnych oraz organizacyjnych dotyczących działalności Głogowskiego Partnerstwa Organizacji Pozarządowych RONDO – prosimy o kontakt z organizacją koordynującą działania:

Fundacja FLIS

Perseusza 13, 67-200 Głogów
Tel/Fax: +48 76 832 18 04
E-mail: flis@flis.org.pl

Pon-Pt: 09.00-19.00
Weekend: Nieczynne

Umów się na spotkanie

X
X